ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2560