เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันที่ลงทะเบียน