ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 3