ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

กำหนดวัน เวลา สอบ 1

กำหนดวัน เวลา สอบ 2