ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ลงวันที่ ๑๘ ต.ค ๒๕๖๑

pdf