ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดบ่ออิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

doc03754620191212112112