ประชาสัมพันธ์….เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา