ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง ผลการประกวดวาดภาพระบายสี และผลการประกวดคัดลายมือ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์