ยินดีกับน้องๆ คนเก่ง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

ผลงาน การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3

ชนะเลิศ

 

รองชนะเลิศ อันดับ 1

 

รองชนะเลิศ อันดับ 2

 

ชมเชย

 

 

 

 

 

 

ผลงาน การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6

ชนะเลิศ

 

รองชนะเลิศ อันดับ 1

 

รองชนะเลิศ อันดับ 2

 

ชมเชย