ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะแต้ว

กรรมการเลือกตั้ง 1กรรมการเลือกตั้ง 2