ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดบ่ออิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

doc04236620200130104904