ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๑๒-๐๐๓ สายบ้านเหล้า-บ้านด่าน หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๑๐ ตำบลเกาะแต้ว จำนวน ๗ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๔๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๑ สาย

 

239188_01

239188_02