ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๑๒-๐๐๓ สายบ้านเหล้า-บ้านด่าน หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๑๐ ตำบลเกาะแต้ว จำนวน ๗ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๔๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

doc04791920200324161130