ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๑๒-๐๐๓ สายบ้านเหล้า-บ้านด่าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๑๐ ตำบลเกาะแต้ว จำนวน ๗ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๔๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๑ สาย

doc06181120200714172014