ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสายบ้านด่าน-บ้านบ่ออิฐ (ช่วงที่๑) ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

doc07880820201110150515