ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสายบ้านด่าน – บ้านเกาะแต้ว หมู่ที่ ๙ – หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวดสงขลา(ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

doc07891520201111103736