ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาป่าตอ หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะแต้ว ตำบลเกาะแต้ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๔๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

doc09006720210122175548