ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงสีข้าว-รอบวัดควนเจดีย์ หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะวา ตำบลเกาะแต้ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

doc09027520210125165300