ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เช่าแผงเพื่อจำหน่ายสินค้า (ตลาดชุมชน) ตรงข้ามหาดบ่ออิฐ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

doc09084520210128163148