ประกาศเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

doc09696720210317104445