ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ ๑๒-๐๑๒ สายบ้านด่านซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านด่าน(สายทางเข้าหุบเขา) ตำบลเกาะแต้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Dec 13 Doc 1-merged