เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “หน่วยปฏิบัติการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับเทศบาล ประจำปี 2561”