ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

เทศบาลตำบลเกาะแต้ว

229 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแต้ว
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

เบอร์โทรศัพท์ 074-260616 , Fax 074-592114

สายตรงถึงผู้บริหาร 061 - 1731407

อีเมล์ kohtaew@windowslive.com

ติดต่อเราได้ที่